EVENIMENT: LANSARE DE CARTE – PATRIMONIU CULTURAL REVIZITAT. Simpozionul de Ceramică Medgidia (1971-1977)

Asociația UMA ED ROMÂNIA anunță finalizarea cu succes a proiectului PATRIMONIU CULTURAL REVIZITAT. Taberele de la Medgidia – fenomen fondator al ceramicii românești contemporane. Proiectul a avut drept scop publicarea volumului bilingv (română-engleză), conceput ca un fel de catalog „raisonné” al lucrărilor de ceramică monumemtală create în cadrul Taberelor de la Medgidia (1971-1977) – un patrimoniu cultural material uitat și insuficient studiat/ cunoscut azi, deși a avut un rol seminal pentru dezvoltarea ceramicii românești.

În acest sens, volumul se adresează deopotrivă specialiștilor, artiștilor și criticilor de artă, profesorilor și studenților din învățământul artistic, ca și publicului larg, dorind să restituie istoria unui fenomen esențial prin deschiderea a două direcții: pe de o parte, prin Taberele de la Medgidia din anii 1970, ceramica românească a ieșit din zona obiectelor mici, utilitare, destinate împodobirii domestice, virând fundamental spre monumental, spre dimensiuni care o apropiau de sculptura de for public; pe de altă parte și drept consecință, a migrat de la spațiul interior / privat către cel exterior / public.

 

Însumând peste 300 de pagini, volumul include texte introductive semnate de sculptorul și ceramistul Patriciu Mateescu, de istoricul de artă dr. Eduard Andrei, precum și un text final despre ceramica românească azi, semnat de Cristina Popescu Russu, artist ceramist, ea însăși participantă la o ediție a Taberelor… Corpusul cărții este format din pagini dedicate fiecărui artist participant, cu CV-uri actualizate și fotografii – multe inedite, provenind din arhivele personale ale unor artişti sau care ne-au fost puse la dispoziție de Eugeniu Lupu, din Cleveland, Ohio (SUA) sau Ion Crișu din Medgidia – ale lucrărilor executate în taberele de la Medgidia, dar și din creația anterioră și, preponderent, ulterioară. Am completat prezentările artiștilor cu o selecție reprezentativă de texte critice, precum și cu mărturiile unora dintre ei despre experiența taberelor de la Medgidia. Am inclus un grupaj de articole publicate fie în reviste de specialitate, fie în presa epocii, care prezintă fenomenul Taberelor de la Medgidia în contextul evoluției ceramicii contemporane românești, iar sub titlul „Album de familie” am reunit o serie de fotografii de grup, cu artiștii participanți la tabere, fie în timpul lucrului, fie în momentele de repaus. Am rezervat un capitol special episodului distrugerii majorității lucrărilor, odată cu redeschiderea șantierului pentru Canalul Dunăre-Marea Neagră, la începutul anilor ’80, prezentând în premieră documentele din dosarul „Problema Medgidia”, păstrat în Arhiva UAP. În capitolul final, intitulat metaforic „Supraviețuitorii”, am prezentat în oglindă imagini de epocă și actuale ale celor 11 lucrări care se mai găsesc azi la Medgidia.

 

Ca design grafic, construcția vizuală a volumului de față, realizată de Lavinia Vereș, a pornit de la catalogul bilingv (română-engleză) Simpozionul de Ceramică Medgidia / Ceramics Symposium Medgidia, publicat de Uniunea Artiștilor Plastici din R. S. România și Consiliul Popular al Orașului Medgidia, editat de Fondul Plastic – Artis, f.d. (1977).

Avem convingerea că prin publicarea acestui volum, pe lângă scopul de a reconstitui și a disemina istoria unui fenomen fondator al ceramicii românești contemporane, vom reuși să sensibilizăm și autoritățile – centrale și locale – pentru a restaura, conserva și pune în valoare (ce a mai rămas din) acest patrimoniu unic în România.

La lansare va fi proiectat filmul “Jocul cu lutul, cu apa și cu focul” (12 min.), al cărui titlu reia un gând despre ceramică al maestrului Costel Badea, documentar realizat în Studioul “Alexandru Sahia”, în 1978, regia Mirel Ilieșiu, imaginea Doru Segall. De asemenea, va fi prezentat un scurt film cu un colaj de fragmente din interviurile pe care le-am realizat – la București și în împrejurimile sale, la Constanța, la Sibiu, la Alba Iulia, la Sighișoara. Tot în premieră, va fi expusă harta intitulată „Proiect de amplasare a obiectelor ceramice în aer liber cu piese desenate”, cu o lungime de peste 2 m şi realizată de arh. Teodor Ion, în decembrie 1981.

Dorim să credem că volumul de față este cea mai aprofundată cercetare a fenomenului până în prezent, iar publicarea lui va incita la noi cercetări.

Co-finațator: Administrația Fondului Cultural Național
Cu sprijinul: Primăriei Municipiului Medgidia, Primăriei Capitalei, prin ARCUB
Partener: Uniunea Artiștilor Plastici din România
©Asociația UMA ED ROMÂNIA, 2019