DONEAZĂ

Fă o donație lunară sau singulară! Împreună aducem educația, cultura, sănătatea și bunul simț mai aproape de oameni.
Mulțumim!

CE FACEM

Asociația UMA ED ROMÂNIA

Cod de identificare fiscală
CIF: 26467779

Cont curent RON (IBAN): RO95RNCB0285114726090001
Cont curent EUR (IBAN): RO41RNCB0285114726090003
BCR – Filiala UNIC