DONEAZĂ

Puteți decide să directionați 2% din impozitul datorat statului către Asociația UMA ED România prin completarea formularul 230 cu datele de mai jos:

Asociatia UMA ED ROMÂNIA
Str. Vasile Pârvan, nr. 2-4, ap. 8, Bucureşti, sector 1
Cod de identificare fiscală: 26467779
Cont bancar (IBAN):  RO95RNCB0285114726090001
BCR – Filiala UNIC