DONEAZĂ

Puteți decide să directionați 2% din impozitul datorat statului către Asociația UMA ED România:

Daca sunteți salariat/ă, completați formularul 230 cu datele de mai jos. Dacă nu sunteți salariat/ă, dar obtineți venituri din alte surse, completați formularul 200

Asociatia UMA ED ROMÂNIA
Str. Vasile Pârvan, nr. 2-4, ap. 8, Bucureşti, sector 1
Cod de identificare fiscală 26467779
Cont bancar (IBAN) RO95RNCB0285114726090001
BCR – Filiala UNIC

sau

Alegeți să direcționați 20% din impozitul pe profit al companiei/firmei către Asociația UMA ED ROMÂNIA, susținând astfel programele și proiectele derulate de noi. Sponsorizarea este total deductibilă din impozitul pe profit, dacă se încadrează în limitele legii și dacă se face până la sfârșitul anului 2017, pe baza unui contract de sponsorizare.

Condiții pentru a redirecționa pănă la 20% din impozitul pe profit:
● compania trebuie să fie plătitor de impozit pe profit;
● suma este virată asociației în baza unui contract de sponsorizare;
● fondurile direcționate trebuie să fie sub cea mai mică dintre aceste două limite:
○ 0.5 % din cifra de afaceri;
○ 20 % din impozitul pe profit datorat;
● compania trebuie să aiba profit în anul fiscal în care oferă sponsorizarea;
● suma direcţionată asociaţiei trebuie să fie înregistrată în contabilitatea companiei în anul fiscal pentru care se face plata impozitului.

CONTRACT DE SPONSORIZARE 2017