ATELIER PRIN ARTĂ ȘI MEDIA „PRIN OCHII ORAȘULUI” I MULTIMEDIA WORKSHOP

Reactivarea memoriei locurilor și poveștile uitate ale comunității evreiești din Sighetu Marmației
Traineri: Olga Stefan & Tur ghidat: Peninah Zilberman
Participanți: 20 de elevi de la Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”/ Taras Shevchenko School
Profesori coordonatori: prof. Lauruc Maria, prof. Cristina Roatis
Parteneri locali: Tarbut Sighet Foundation, Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko” (liceul ucrainean)

Proiecte educaționale realizate de elevi în activitățile atelierului.
      

Documentare video a activităților din atelier

Link Photos

// OLGA ȘTEFAN este curator, scriitor pe teme de artă și cercetător născut în București, crescută la Chicago și care trăiește la Zurich. Olga efectuează cercetări în istoria familiei sale începând cu anul 2014, conducând-o să curatorieze expoziția Fragmente dintr-o viață care a avut loc la Iași și Zurich în 2016. Expoziția a avut ca punct de pornire experiențele bunicei sale în timpul pogromului de la Iași din 1941, dar și-a lărgit cercetarea pe teme precum identitatea, memoria personală și colectivă, migrația, acasă și apartenență. Bazându-se pe această cercetare și expoziție, în 2017 Olga a inițiat și a pregătit platforma transnațională de comemorare a Holocaustului prin artă și media, „Viitorul memoriei”, al cărui proiect curent este ”Viitorul Memoriei. Înțelegând trecutul pentru un viitor mai bun”, care implementează ateliere de artă educaționale pe tema Holocaustul în licee din anumite regiuni ale țării, susține producția unui film documentar despre rezistența antifascistă evreiască în timpul războiului și cum pot aceste experiențe să funcționeze astăzi ca provocare spre combaterea creșterii extremismului de dreapta. O ultimă activitate este crearea unui site web cu materiale de arhivă puse la dispoziție pentru publicul larg. //

Olga Stefan

// OLGA STEFAN is a curator, arts writer, and researcher born in Bucharest, raised in Chicago and based in Zurich. Olga has been conducting research into her family history since 2014, leading her to curate the exhibition Fragments of a Life in Iasi and Zurich in 2016, which had as its starting point her grandmother’s experiences during the Iasi pogrom of 1941, but broadened its reach to also encompass topics such as identity, personal and collective memory, migration, home and belonging. Building on this research and expo, in 2017 Olga initiated and curated the transnational platform for Holocaust remembrance through art and media, The Future of Memory, whose current project, The Future of Memory. Educating about Yesterday for a Better Tomorrow brings educational art workshops thematising the Holocaust to high school students in specific regions of the country, produces a documentary about Jewish antifascist resistance during war and what can be learned today to combat rising right-wing extremism, and develops a rich website of archival material for a general public to research. //

Acest atelier a fost realizat în activitățile proiectului ”The Future of Memory. Educating about yesterday for a better tomorrow”/ „Viitorul Memoriei. Înțelegând trecutul pentru un viitor mai bun”, proiect co-finațat de Uniunea Europeană în cadrul programului ”Europa pentru cetățeni” – Memorie istorică Europeană 2018.

Website: https://www.thefutureofmemory.ro/
© 2019 Asociația UMA ED ROMÂNIA . Toate drepturile rezervate