Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit


Fondurile strânse prin campania de redirecționare a 3,5% vor fi folosite de către Asociația UMA ED ROMÂNIA în programe și activități care să îmbunătăţească atât ambientul cultural, social şi educaţional, cât și bunăstarea fizică și mentală, în rândul copiilor, adolescenților, tinerilor și adulților.

Descarcă Formularul 230

Depunerea formularului 230 se poate face până la 27 mai 2024 prin mai multe metode:
– completează formularul cu datele din buletin și depune-l la Administrația Finanțelor Publice (ANAF) de care aparții, direct la registratură sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

– trimite formularul completat, semnat și scanat la adresa umaed_office@yahoo.com, până în data de 10 mai 2023, caz în care asociația va trimite ulterior formularul pentru tine

– completează formularul și depune-l prin serviciul online ANAF – Spațiul Privat Virtual, daca ai semnatură electronică.

Dacă în 2023 ai avut venituri din activități independente/agricole, drepturi de proprietate intelectuală și cedarea folosinței bunurilor și ai obligația depunerii Declarației Unice, iată mai jos detaliile pe care trebuie să le completezi la SECȚIUNEA 8, punctul 2 – Susţinerea unei entităţi nonprofit:

Asociația UMA ED ROMÂNIA
Cod de identificare fiscală: 26467779
Cont curent RON (IBAN): RO95RNCB0285114726090001

Mulțumim!