CONTACT

Asociatia UMA ED ROMÂNIA
Sediu social
Str. Calea Plevnei, nr. 25, ap.5
Bucureşti, sector 1, 010221
E-mail: umaed_office@yahoo.com, rodicabuzoianu@yahoo.com

Adresa de corespondență
Str. Theodor Aman Pictor, nr. 23, et. 2, ap. 2
București, sector 1, 010777

Adresă cabinet psihoterapie
Str. Theodor Aman Pictor, nr. 27
București, sector 1, 010777

Cod de identificare fiscală
CIF: 26467779

Cont curent RON (IBAN): RO95RNCB0285114726090001
Cont curent EUR (IBAN): RO41RNCB0285114726090003
BCR – Filiala UNIC