PATRIMONIU CULTURAL REVIZITAT: Taberele de la Medgidia – fenomen fondator al ceramicii românești contemporane


Credit foto Eugeniu Lupu

Proiectul vizează documentarea, publicarea și promovarea unui consistent volum bilingv (română-engleză) – un fel de catalog „raisonné” al fenomenului Taberelor de la Medgidia ’71-’77, un patrimoniu cultural material uitat și insuficient studiat sau cunoscut azi, deși a avut un rol fondator pentru dezvoltarea ceramicii românești contemporane.

Ideea proiectului s-a născut dintr-o necesitate firească, în continuarea preocupărilor constante ale Asociației UMA ED ROMÂNIA de a promova creațiile ceramicii românești contemporane. În urma unei cercetări desfășurate de Asociație în ultimii patru ani, am constatat că informația tezaurizată despre fenomenul Medgidia și ceramica monumentală românească este aproape absentă în discursul artistic și publicistic actual, fiind neglijată de critică și necunoscută elevilor și studenților din învățământul artistic, artiștilor tineri, publicului larg. În plus, Muzeul de Artă din Medgidia a fost închis, mulți dintre artiștii participanți de atunci nu mai sunt în viață, iar documentele de arhivă – texte, fotografii, etc. – în mare parte au dispărut sau sunt greu accesibile.

Printr-un amplu efort de documentare, care a presupus: întâlniri și interviuri filmate cu artiștii în viață participanți la tabere, prin deplasări în București, dar și la Medgidia, Constanța, Sibiu, Alba-Iulia, Sighișoara; contacte la distanță cu cei stabiliți peste hotare, inclusiv în SUA; cercetarea documentelor de arhivă – articole din presa vremii sau din reviste de specialitate („Contemporanul”, „Studii și Cercetări de Istoria Artei”, „Arta” etc.) sau fotografii de epocă din colecții private, echipa proiectului va reuni toate aceste „mărturii” într-un volum bilingv (română-engleză).

PRIVILEGIUL UNOR ÎNTÂLNIRI
Întâlnire cu artistul vizual ROMEO VOINESCU (n. 1925, Brăila)
Ilustrator, grafician, pictor, autor de lucrări de artă monumentală (frescă, mozaic, ceramică)
Cadru didactic între anii 1957-1987
Șef de catedră, Secția Ceramică-Sticlă-Metal: 1972-1987
Decan al Facultății de Arte Decorative și Design: 1975-1985

Romeo Voinescu și Oana Florică

”Îmi amintesc un teritoriu la care nu mă gândisem niciodată (…) Taberele de ceramică de la Medgidia erau o noutate pentru arta plastică; favorizau legături, în primul rând se creau opere de artă deosebite de ce se făcea până atunci; dacă aveam totuși mari tradiții în ceramica țărănească, veche, aceasta nu era un punct forte în activitatea plasticienilor.” (interviu cu Romeo Voinescu, 3 iulie 2019)

Mulțumiri domnului Conf. univ. dr. Dan Popovici pentru însoțire.

Co-finanțator: Administrația Fondului Cultural Național

© 2019 Asociația UMA ED ROMÂNIA . Toate drepturile rezervate