PATRIMONIU CULTURAL REVIZITAT: Taberele de la Medgidia – fenomen fondator al ceramicii românești contemporane

Proiectul vizează documentarea, publicarea și promovarea unui consistent volum bilingv (română-engleză) – un fel de catalog „raisonné” al fenomenului Taberelor de la Medgidia ’71-’77, un patrimoniu cultural material uitat și insuficient studiat sau cunoscut azi, deși a avut un rol fondator pentru dezvoltarea ceramicii românești contemporane.

Întâlnire cu artistul vizual ROMEO VOINESCU (n. 1925, Brăila)
Ilustrator, grafician, pictor, autor de lucrări de artă monumentală (frescă, mozaic, ceramică)
Cadru didactic între anii 1957-1987
Șef de catedră, Secția Ceramică-Sticlă-Metal: 1972-1987
Decan al Facultății de Arte Decorative și Design: 1975-1985

Romeo Voinescu și Oana Florică

”Îmi amintesc un teritoriu la care nu mă gândisem niciodată (…) Taberele de ceramică de la Medgidia erau o noutate pentru arta plastică; favorizau legături, în primul rând se creau opere de artă deosebite de ce se făcea până atunci; dacă aveam totuși mari tradiții în ceramica țărănească, veche, aceasta nu era un punct forte în activitatea plasticienilor.” (interviu cu Romeo Voinescu, 3 iulie 2019)

Mulțumiri domnului Conf. univ. dr. Dan Popovici pentru însoțire.

Co-finanțator: Administrația Fondului Cultural Național